CCKF Board of Directors


Kao-wen Mao David Der-Wei Wang Yun-han Chu Yih-yuan Li
Ying-shih Yu Pauline Yu James C.Y. Soong Ambrose King
Ying-mao Kao Douglas Hsu Yueh-sheng Weng Cho-yun Hsu
Wei-fan Kuo Chan Lien Morris Chang Ovid J.L. Tzeng
Lawrence Lau Wei-ling Chiang Fredrick F. Chien  

Controller

In-Jaw Lai Chen Sun Fei-nan Peng  


Kao-wen Mao
Chairman, Chiang Ching-kuo Foundation


David Der-Wei Wang
Academician, Academia Sinica
Edward C. Henderson Professor of
Chinese Literature Harvard University


Yun-han Chu
Academician, Academia Sinica
President, Chiang Ching-kuo Foundation


Yih-yuan Li
Academician, Academia Sinica


Ying-shih Yu
Academician, Academia Sinica
Professor Emeritus, Princeton University


Pauline Yu
President of American Council of Learned Societies


James C.Y. Soong
Former Governor of Taiwan Province


Wei-ling Chiang
Minister of Education


Ambrose King
Academician, Academia Sinica
Former Pro-Vice Chancellor of
Chinese University of Hong Kong


Ying-mao Kao
Former Representative,
Taipei Representative Office in the European Union


Douglas Hsu
Chairman, Far Eastern Group


Yueh-sheng Weng
Former President, Judicial Yuan


Cho-yun Hsu
Academician, Academia Sinica
Professor Emeritus, University of Pittsburgh


Wei-fan Kuo
Former Minister of Education


Chan Lien
Former Vice President of the R.O.C.


Morris Chang
Chairman, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.


Ovid J.L. Tzeng
Academician, Academia Sinica


Lawrence Lau
Academician, Academia Sinica
Former President and Vice-Chancellor of
Chinese University of Hong Kong


Fredrick F. Chien
Former President, Control Yuan


In-Jaw Lai
Former President, Judicial Yuan


Chen Sun
Former President of National Taiwan University


Fei-nan Peng
Governor of the Central Bank of China